فهرست جامع اعضای هیات‌علمی

فهرست جامع اعضای هیات‌علمی دانشگاه شهید‌بهشتی روی وبگاه دانشگاه به آدرس https://www.sbu.ac.ir/cv راه‌اندازی شده و آماده بهره‌برداری است.

فهرست جامع رزومه‌های اعضای هیات‌علمی
علاوه بر فهرست اختصاصی اعضای هیات‌علمی هر دانشکده یا پژوهشکده که در وبگاه آن وجود دارد، فهرست جامع اعضای هیات‌علمی نیز به آدرس فوق ایجاد شده تا نمایی کلی از اعضای هیات‌علمی دانشگاه را نشان دهد. تمامی اطلاعات این فهرست به‌طور کامل از سامانه جامع دانشگاهی دریافت و به‌روزرسانی می‌شوند. بخش‌های اطلاعاتی که در رزومه‌ها نشان داده می‌شوند عبارتند از:

 • عکس
 • تحصیلات (کلیه مقاطع تحصیلی)
 • زمینه کاری
 • اطلاعات تماس
 • فعالیت‌های اجرایی
 • عضویت‌های حرفه‌ای
 • کتب (اعم از کتب تالیفی، تصنیفی و ترجمه)
 • ارتباط با صنعت (با ذکر عنوان پیمانکار و سال فعالیت)
 • مقالات (شامل مقالات علمی چاپ شده در مجالات و مقالات ارائه شده در همایش‌ها)
 • ‎‌رساله‌های دکتری (شامل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری که دانشجو دفاع کرده)
 • دروس ارائه شده نیم‌سال جاری
 • دروس ارائه شده قبلی
 • جوایز و افتخارات
 • اختراعات و اکتشافات
 • وب‌سایت شخصی
 • پروفایل علم‌سنجی

راهنماهای سامانه جامع دانشگاهی:
اعضای محترم هیات‌علمی به‌منظور اصلاح و ویرایش اطلاعات خود در سامانه جامع دانشگاهی می‌توانند از راهنماهای زیر استفاده فرمایند:
اطلاعات شخصی و پژوهشی
اطلاعات صفحه شخصی استاد
راهنماهای دفاتر:
اعضای محترم هیات‌علمی به‌منظور اصلاح و ویرایش اطلاعات زیر می‌توانند با دفاتر مربوطه تماس بگیرند:
عنوان درس‌ها و فعالیت‌های اجرایی تایید شده: واحد «برنامه‎‎‎‎‎ریزی و ارزیابی آموزشی»
فعالیت‌های پژوهشی تایید شده: واحد «همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه»
علم‌سنجی: واحد «برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی»