دستورالعمل صدور مجوز تردد خودرو

مقررات عمومی
 • 1- ارسال و تكمیل فرم برای دریافت مجوز تردد به منزله مطالعه كامل آیین‌نامه طرح سامان‌دهی تردد خودرو از سوی متقاضی است و لذا دارنده برچسب تردد ملزم به رعایت كلیه مفاد آیین‌نامه می‌باشد.

 • 2- برچسب‌های مربوط به تردد وسایل نقلیه در دانشگاه در رنگ‌های مختلف و با مدت اعتبار متفاوت تهیه شده و پس از طی مراحل قانونی به متقاضیان تحویل می‌گردد.

 • 3- رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ضوابط داخلی كه از سوی انتظامات دانشگاه در خصوص چگونگی تردد، پاركینگ، سرعت مجاز و غیره اعلام شده درخیابان‌های دانشگاه الزامی است. بدیهی است برابر مقررات با تخلفات راهنمایی و رانندگی برخورد خواهد شد.

 • 4- تمدید اعتبار برچسب تردد و همچنین صدور مجوز المثنی، مستلزم نداشتن سابقه تخلف در سیستم ثبت سوابق انتظامات دانشگاه می‌باشد.

 • 5- تردد در دانشگا صرفاً برای خودرویی که مشخصات آن بر روی برچسب مربوطه درج گردیده مجاز می‌باشد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این خصوص طبق آیین‌نامه تخلفات اعمال قانون خواهد شد.

 • 6- انتظامات دانشگاه (سرنگهبان یا مامورگشت) در موارد خاص به منظور انجام ماموریت‌های محوله مجاز می‌باشند در حضور مالک و یا راننده، نسبت به بازرسی خودرو اقدام نمایند.

 • 7- اجرای این دستورالعمل مربوط به اوقات و روزهای عادی است. ایام خاص مانند برگزاری آزمون‌ها، نوروز و غیره دارای دستورالعمل ویژه خواهند بود که باید اجرا شود.

 • 8- سرعت مجاز در سطح دانشگاه حداکثر 30 کیلومتر بر ساعت می‌باشد.
Responsive Image
چگونگی صدور برچسب تردد
 • 1- واجدین شرایط می‌توانند ضمن مراجعه به اداره حراست تقاضای خود را برای اخذ برچسب تردد مطرح نمایند. برای این منظوراعضای هیات‌علمی و کارکنان دانشگاه از طریق سایت حراست تقاضای خود را به اداره انتظامات ارسال نمایند. (چگونگی انجام كار در در بخش مربوطه توضیح داده شده است).

 • 2- پس از بررسی تقاضای واصله، برچسب تردد برابر مقررات صادر و از طریق واحد صدور برچسب به متقاضی تحویل می‌گردد.

 • 3- برچسب صادره باید درقسمت پائین شیشه جلوی خودرو (سمت راننده) نصب شود، به‌طوریكه مشاهده آن توسط نیروهای انتظامات دانشگاه به سهولت امكان پذیر باشد.

 • 4- دارنده خودرو موظف است درصورت هرگونه تغییر وضعیت (نقل و انتقال، اخراج، واگذاری یا تعویض خودرو و غیره) برچسب تردد را جهت تسویه حساب به واحد ترافیک دانشگاه تحویل نماید. بدیهی است صدور برچسب تردد با مشخصات جدید منوط به ارائه برچسب قبلی است.

 • 5- صدور برچسب المثنی مستلزم وصول گزارش كتبی به واحد صدور مجوز (مبنی بر مفقودیت برچسب اولیه ناشی از سرقت خودرو، شكستن شیشه، سرقت برچسب و یا هر حادثه مشابهی دیگر) و ارائه مدارك رسمی در این خصوص می‌باشد بنابراین در صورت بروز هرگونه خدشه به برچسب تردد ارسال گزارش مربوطه به همراه تایید مراجع ذیربط (انتظامی و قضائی) در اسرع وقت ضروری است، پس از بررسی مدارك واصله برچسب المثنی براساس دستورالعمل صادر خواهد شد.
«برای بزرگنمایی بیشتر، روی تصویر کلیک کنید»