تخلیه تلفنی

تخلیه تلفنی، تلاش آگاهانه دشمن برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود با برقراری ارتباط تلفنی است که از غفلت مخاطب سوءاستفاده کرده و وی را فریب می‌دهد. ساده‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و کم‌خطرترین شیوه جاسوسی دشمن و ایجاد ضربه به منافع ملی، همین تخلیه تلفنی است. برای گرفتار نشدن در این دام، هرگز به تلفن‌های مشکوک که سوال‌های غیرعادی و اخبار ویژه‌ای از شما می‌پرسند، اعتماد نکنید. به‌منظور کسب آگاهی بیشتر می توانید مستندها و مطالب تکمیلی زیر را ملاحظه نمایید.