توصیه‌های لازم برای دانشجویان

اطلاع‌نوشت‌ها (اینفوگراف) ی زیر حاوی توصیه‌های مهم امنیتی و مراقبتی برای عموم دانشجویان است تا بتوانند دوران دانشگاهی خود را به سلامت و در آرامش سپری کنند.
اطلاع‌نوشت توصیه‌های لازم برای عموم دانشجویان
اطلاع‌نوشت توصیه‌های لازم برای دانشجویان خوابگاهی
ارتباط با حراست:
29902833 و 29902841
herasat@mail.sbu.ac.ir