شرح وظایف

حراست موضعی است که قرار گرفتن در آن مسئولیتی خطیر را متوجه هر فرد می‌کند چرا که می‌بایست آنچنان قوی و قدرتمند عمل کند که خود در مسیر تهمت و اتهام قرار نگیرد و از پذیرفتن رنگ‌ها مبرا باشد و بتواند در جامعه‌ای که دشمنان عادت به شیطنت و فریب دارند از ولایت و اصول دینی اسلام و انقلاب و فرزندان آن دفاع جانانه کند و طوری عمل کند که مأمن همه اقشار شاغل در دانشگاه باشد.
لذا عمل به احکام و موازین شرعی و اسلامی در تمام امور و ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری و قانون‌گرایی و نیز رعایت اصول اساسی اسلام یعنی تکریم ارباب رجوع و حفظ آبرو و اسرار، بسیار تلاش نموده و با اخلاص عمل کند.  

مدیریت حراست دانشگاه شهید بهشتی به منظور حفظ اصول و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ترويج فرهنگ خدمت‌گزاری و مسئوليت‌پذيری در برابر مردم، استقرار نظام شايسته‌سالاری و رعايت قوانين و مقررات، تعامل و همكاری با مديران براى تحقق اهداف سازمانی، تلاش مجدانه برای شناسايی فرصت‌ها، آسيب‌ها و عوامل تهديدكننده سازمان و پيش‌گيری از به‌روز عوامل تهديد و در نهايت اهتمام به تحقق حراست اثرگذار، تصميم‌ساز و پاسخگو، با برخورداری از چهار اداره شامل اداره حفاظت پرسنلی، اداره حفاظت فناوری اطلاعات، اداره اسناد و مدارک و اداره حفاظت فيزيكی (انتظامات) فعاليت می‌نمايد.

برخی از وظایف

  • حفاظت از اطلاعات پرسنلی، اسناد، اماكن و محيط‌های تحت پوشش به‌منظور جلوگيری از هرگونه تهديد و خطرات احتمالی
  • ارائه مشاوره امنيتی و خدمات اطلاعاتی به رياست دانشگاه
  • تهيه شناسنامه محيطی، جمع‌بندی اخبار و تنظيم گزارش‌های لازم
  • پيش‌بينی و پيش گيری از تحركات غيرقانونی در دانشگاه
  • تهيه طرح‌های حفاظتی و صدور دستورالعمل‌های حفاظتی و آموزش پرسنل برای حفظ و نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده و نظارت بر حسن انجام آن
  • تهيه طرح‌های حفاظتی و صدور دستورالعمل‌های حفاظتی اماكن و نظارت بر عملكرد اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات
  • صدور كارت شناسايی و مجوز تردد و رعايت تدابير لازم برای پيش گيری از هرگونه سوء‌استفاده و جعل
  • ايجاد بايگانی و دبيرخانه محرمانه برای ثبت و صدور كليه نامه‌های طبقه‌بندی شده دستگاه
  • نظارت بر رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص نصب و توسعه شبکه‌های موجود در دانشگاه
  • انجام سایر امور در حدود دستورالعمل‌ها و وظایف محول شده
اطلاعات تماس:
29902833 و 29902841
herasat@mail.sbu.ac.ir